Onsdager kontordag. Øyeblikklig hjelp enl overenskommelse med dr. Brelin på telefon 69216333. Vennligst ikke bruk denne dagen for normal kontakt.