Vi begynner nå ta emot bestillinger til vaksinasjon av årets influensa. Vi beregner en leverans uke 40-41 og planerer starte vaksineringen uke 41.