Vi har ferie:

UKE 27+28(Dolva vikar)

UKE 31(Brelin vikar)

UKE 32(Stranger vikar)