1. Ferie 22/5-29/5 - vikar dr. Dolva

2. Ferie 29/6-14/7 - vikar dr. Dolva første uken og dr. Fasizi andre uken.